You are here:

Článek 19 - Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

Článek 19 - Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

  1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.
  2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found