You are here:

Artikel 19 - Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering

Artikel 19 - Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering

  1. Kollektiv udvisning er forbudt.
  2. Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling.

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found