You are here:

Artikel 19 - Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering

Artikel 19 - Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering

1. Collectieve uitzetting is verboden.
2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar, dan wel worden uitgeleverd aan een staat waar een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.

 • ECtHR / Application nos. 9146/07 and 32650/07 / Judgement
  Harkins and Edwards v the United Kingdom
  Decision date:
  17 Jan 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 411/10 and C 493/10 / Judgment
  N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865
 • CJEU - Joined cases C 175/08, C 176/08, C 178/08 and C 179/08 / Judgment
  Aydin Salahadin Abdulla and Others v Germany
  Decision date:
  02 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:105
 • CJEU - C 465/07 / Judgment
  Meki Elgafaji, Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie
  Decision date:
  17 Feb 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found