You are here:

Artikkel 19 - Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral

Artikkel 19 - Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral

1. Kollektiivne väljasaatmine on keelatud.
2. Kedagi ei tohi tagasi saata, välja saata või välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found