eu-charter

Listina základních práv EU

Článek 48 - Presumpce neviny a právo na obhajobu

Článek 48 - Presumpce neviny a právo na obhajobu

 1. Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.
 2. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.
 • Text:

  Článek 48 má totožné znění jako čl. 6 odst. 2 a 3 EÚLP, které znějí:

  „2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.

  3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

  a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu;

  b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby;

  c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují;

  d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě;

  e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.“

  V souladu s čl. 52 odst. 3 Listiny má toto právo stejný smysl a rozsah jako právo zaručené EÚLP.

  Source:
  Úřední věstník Evropské unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Tato vysvětlení byla původně vyhotovena pod vedením prezídia Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Byla aktualizována pod vedením prezídia Evropského konventu s ohledem na změny návrhu znění Listiny provedené Konventem (zejména článků 51 a 52) a na vývoj práva Unie. Ačkoliv sama nemají právní závaznost, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny.
 • Criminal proceedings against Gavril Covaci
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:305
 • Mr Naqeeb X. v the French Republic
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation (Criminal Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CCASS:2015:CR01898
 • Kalliopi Nikolaou v Court of Auditors of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2057
 • FLS Plast v Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Nikolaou v Cour des Comptes
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Yves Bot
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Groupe Gascogne SA v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Baláž
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Groupe Gascogne SA v. European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  OPINION OF ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Schindler Holding Ltd and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:248

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found