You are here:

48 artikla - Syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen

48 artikla - Syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen

1. Jokaista syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. 2. Jokaiselle syytetylle taataan oikeus puolustukseen.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found