6
June
2018

Zpráva o základních právech 2018 – Stanoviska agentury FRA

Rok 2017 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2018 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti, které i nadále vzbuzují obavy.
Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska. Tím poskytuje hutný, ale informativní přehled hlavních problémů, jimž EU a její členské státy čelí v oblasti základních práv.