6
June
2018

Доклад относно основните права от 2018 г. Становища на FRA

2017 година донесе както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада на FRA относно основните права от 2018 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още будят притеснение.
В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е представен стегнат, но съдържателен преглед на основните проблеми в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и държавите членки.