Publication date: 06 June 2018

Izvješće o temeljnim pravima 2018. Mišljenja FRA-e

Godina 2017. sa sobom je donijela i napredovanja i nazadovanja u pogledu zaštite temeljnih prava. U Izvješću agencije FRA o temeljnim pravima 2018. daje se pregled važnih novih događaja i postignuća u tom području te se ističu područja koja još izazivaju zabrinutost.

Overview

U ovoj publikaciji navode se mišljenja agencije FRA o glavnim događajima u obuhvaćenim tematskim područjima i njena mišljenja poduprta dokazima. U njoj se nalazi i sažet, ali informativan pregled glavnih izazova u području temeljnih prava s kojima se suočavaju EU i njegove države članice.
 
 
 

 

Related