14
October
2022

Független nemzeti mechanizmusok létrehozása az alapjogok uniós külső határokon történő tiszteletben tartásának nyomon követésére

Az alapjogok uniós külső határokon történő nyomon követésének szisztematikusnak és rendszeresnek kell lennie számos határigazgatási tevékenység tekintetében. E tevékenységek közé tartozik a határőrizet, a szárazföldi, tengeri és légi határokon történő őrizetbe vétel, valamint az áldozatkezelési mechanizmusok működtetése, többek között tömeges érkezések esetén is. Ez az általános iránymutatás segítséget nyújt az uniós tagállamok számára az alapjogok uniós külső határokon történő tiszteletben tartásának nyomon követésére szolgáló független nemzeti mechanizmusoknak az előszűrésről szóló rendeletre vonatkozó, 2020. szeptember 23-i európai bizottsági javaslattal összhangban történő létrehozásához. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége a Bizottság kérésére készítette el ezt az iránymutatást.
Overview

A nyomon követésnek meg kell vizsgálnia e tevékenységek végzésének módját. Meg kell vizsgálni például, hogy

  • méltósággal bánnak-e az emberekkel a határon;
  • különös figyelmet fordítanak-e a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre;
  • megfelelőek-e az életkörülmények az érkezési befogadó létesítményekben és az idegenrendészeti fogdákban;
  • hozzáférnek-e az emberek hatékony bírósági jogorvoslathoz.

A nyomon követésnek meg kell továbbá vizsgálnia a vészhelyzeti tervek végrehajtásának alapjogokra gyakorolt hatásait abban az esetben, ha nagyszámú személy érkezik a határra.

Az Európai Bizottság az előszűrésről szóló rendeletjavaslatot terjesztett elő 2020. szeptember 23-án. Ez a javaslat független nyomonkövetési mechanizmus létrehozására kötelezi a tagállamokat. 2021. május 25-én a Bizottság felkérte az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (FRA), hogy készítsen általános iránymutatást az előszűrésről szóló rendeletjavaslat 7. cikkének (2) bekezdése alapján. Ez a cikk hivatkozik arra a segítségre, amelyet az FRA-nak kell nyújtania a tagállamok számára az ilyen nemzeti nyomonkövetési rendszerek létrehozásához