17
December
2020

Kézikönyv a menekültügyre, a határokra és a bevándorlásra vonatkozó európai jogról - 2020. évi kiadás

Az emberi jogok európai egyezménye és az európai uniós jog egyre fontosabb keretet biztosít a külföldiek jogainak védelméhez. A menekültügyre, a határokra és a bevándorlásra vonatkozó európai uniós joganyag gyorsan fejlődik. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának tekintélyes esetjogi korpusza alakult ki, különösen az EJEE 3., 5., 8. és 13. cikkével kapcsolatban. Az Európai Unió Bíróságát egyre gyakrabban kérik fel, hogy nyilatkozzon az Európai Unió e területre vonatkozó jogi rendelkezéseinek értelmezéséről. E kézikönyv 2020 júliusáig aktualizált harmadik kiadása hozzáférhető módon mutatja be ezeket az európai uniós jogszabályokat, valamint a két európai bíróság ítélkezési gyakorlatát. A kézikönyv az EU és az Európa Tanács tagállamaiban dolgozó gyakorló jogi szakembereknek, bíráknak, ügyészeknek, bevándorlási tisztviselőknek és nem kormányzati szervezeteknek szól.
Áttekintés

Az Európai Unió (EU) Alapjogi Ügynöksége, az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Bírósága 2011 óta az európai jog számos területén tett közzé kézikönyveket. Ez a kézikönyv áttekintést ad a menekültüggyel, a határokkal és a bevándorlással kapcsolatos európai jogi normákról, ismertetve az Európa Tanács és az EU alkalmazandó intézkedéseit.

A kézikönyv az ügyvédeknek, bíráknak, ügyészeknek, határőröknek, bevándorlási tisztviselőknek és a nemzeti hatóságok, valamint nemzeti emberi jogi szervezetek, nem kormányzati szervezetek és más szervek munkatársainak szól, akik az itt tárgyalt területekre tartozó jogi kérdésekbe ütközhetnek.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésekor, 2009 decemberében jogilag kötelező erejűvé vált. Ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint az Európai Unió alapító szerződései. A Lisszaboni Szerződés arról is rendelkezik, hogy az EU csatlakozik az emberi jogok európai egyezményéhez, amely az EU és az Európa Tanács valamennyi tagállamára nézve jogilag kötelező.

A kézikönyv 2014. évi második kiadásának közzététele óta jelentős fejlemények mentek végbe a menekültügyre, a határokra és a bevándorlásra vonatkozó európai jog területén. Így például több elfogadott uniós eszközzel új nagy méretű uniós informatikai rendszereket fejlesztettek vagy hoztak létre a migráció kezelése céljából. Emellett történtek kisebb jogszabályi változások is – például a határokat, az irreguláris migrációt és a vízumokat érintő schengeni vívmányok tekintetében.

Hasonlóképpen – egyre bővülő ítélkezési gyakorlatában – az Európai Unió Bírósága is tisztázott számos jogi kérdést, amelyek a migrációra és a menekültügyre vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásából eredtek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága szintén számos fontos ítéletet hozott, különösen a menedékkérők befogadási feltételeinek területén. E változások fényében aktualizálni kellett a kézikönyvet, biztosítandó, hogy a benne foglalt jogi iránymutatás továbbra is pontos legyen.

Brexit

Since the UK’s withdrawal from the EU as of 1 February 2020, British nationals are now third-country nationals.

After the transition period expired at the end of 2020, legal relations between the EU and the United Kingdom are governed, as of 1 January 2021, by the EU-UK Trade and Cooperation Agreement and its Protocols thereto.

The new arrangements set out the conditions for British nationals – who are exempt from visa requirement for short-term stays under Regulation (EU) 2019/592 – to work in, travel or move to the EU, paired with provisions on social security coordination.

The new treaty rules provide an additional basis for bilateral law enforcement cooperation to continue between the UK and the EU, including information-sharing on wanted and missing persons.

A Joint Political Declaration on Asylum and Returns notes the importance of good migration management and recognises the special circumstances arising from border controls and other complex travel arrangements. To this end, the UK intends to bilaterally negotiate with the most concerned EU Member States to reach practical arrangements on asylum, family reunion for unaccompanied children and irregular migration.