17
December
2020

Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštite granica i imigracije - Izdanje iz 2020.

Europska konvencija o ljudskim pravima i pravo Europske unije čine sve važniji okvir za zaštitu prava stranaca. Zakonodavstvo Europske unije u području azila, granica i imigracije brzo se razvija. Dostupna je opsežna sudska praksa Europskog suda za ljudska prava koja se konkretno odnosi na članke 3., 5., 8. i 13. EKLJP‑a. Od Suda Europske unije sve se češće traži da donosi odluke o tumačenju odredaba prava Europske unije u tom području. U trećem izdanju ovog priručnika, koji je ažuriran u skladu s informacijama dostupnima do srpnja 2020., na pristupačan su način predstavljeni zakonodavstvo Europske unije i sudska praksa navedenih dvaju europskih sudova. Priručnik je namijenjen pravnim stručnjacima, sudcima, tužiteljima, imigracijskim službenicima i nevladinim organizacijama u državama članicama EU‑a i Vijeća Europe.
Pregled

Agencija Europske unije za temeljna prava, Vijeće Europe i Europski sud za ljudska prava od 2011. objavljuju priručnike o različitim područjima europskog prava. U ovom se priručniku pruža pregled europskih pravnih standarda povezanih s azilom, zaštitom granica i imigracijom te se opisuju primjenjive mjere Vijeća Europe i EU‑a.

Priručnik je namijenjen odvjetnicima, sudcima, tužiteljima, službenicima graničnog nadzora, imigracijskim službenicima i drugima koji rade s nacionalnim tijelima, kao i nacionalnim institucijama za ljudska prava, nevladinim organizacijama i drugim tijelima koja se mogu susresti s pravnim pitanjima iz bilo kojeg obuhvaćenog područja.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona u prosincu 2009. Povelja Europske unije o temeljnim pravima postala je pravno obvezujuća. Ima jednaku pravnu vrijednost kao osnivački ugovori EU‑a. Ugovorom iz Lisabona također se predviđa pristupanje EU‑a Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja je pravno obvezujuća za sve države članice EU‑a i Vijeća Europe.

Otkad smo 2014. objavili drugo izdanje ovog priručnika, došlo je do znatnih promjena u europskom pravu u području azila, zaštite granica i imigracije. Na primjer, nizom donesenih instrumenata EU‑a unaprjeđuju se ili uspostavljaju novi opsežni informacijski sustavi EU‑a za upravljanje migracijama. Došlo je i do manjih zakonodavnih izmjena, na primjer u schengenskoj pravnoj stečevini o granicama, nezakonitim migracijama i vizama.

Slično tomu, Sud Europske unije u okviru svoje sve opsežnije sudske prakse razjasnio je nekoliko pravnih pitanja koja proizlaze iz provedbe prava EU‑a o migracijama i azilu. Europski sud za ljudska prava također je donio niz važnih presuda, ponajprije u području uvjeta prihvata tražitelja azila. S obzirom na te promjene priručnik je bilo potrebno ažurirati kako bi se osiguralo da njegove pravne smjernice i dalje budu primjenjive.

Brexit

Since the UK’s withdrawal from the EU as of 1 February 2020, British nationals are now third-country nationals.

After the transition period expired at the end of 2020, legal relations between the EU and the United Kingdom are governed, as of 1 January 2021, by the EU-UK Trade and Cooperation Agreement and its Protocols thereto.

The new arrangements set out the conditions for British nationals – who are exempt from visa requirement for short-term stays under Regulation (EU) 2019/592 – to work in, travel or move to the EU, paired with provisions on social security coordination.

The new treaty rules provide an additional basis for bilateral law enforcement cooperation to continue between the UK and the EU, including information-sharing on wanted and missing persons.

A Joint Political Declaration on Asylum and Returns notes the importance of good migration management and recognises the special circumstances arising from border controls and other complex travel arrangements. To this end, the UK intends to bilaterally negotiate with the most concerned EU Member States to reach practical arrangements on asylum, family reunion for unaccompanied children and irregular migration.