27
April
2022

Gradovi ljudskih prava u Europskoj uniji - Praktični priručnik

Ovaj vodič može pomoći gradovima koji žele ojačati svoje napore u pogledu poštovanja ljudskih prava. Njegova je svrha potaknuti lokalne vlasti da usvoje više standarde ljudskih prava te poticati uzajamno učenje o ljudskim i temeljnim pravima. U izradi ovog vodiča sudjelovali su Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), skupina gradova ljudskih prava i različiti stručnjaci u EU-u. Vodič se temelji na obećavajućim praksama i iskustvima gradova, regija, stručnjaka, međunarodnih organizacija i mreža, koji su dostupni u izvješću FRA-e naslovljenom „Gradovi ljudskih prava u EU-u: Okvir za jačanje pravâ na lokalnoj razini” (Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally).
Pregled

U okviru za gradove ljudskih prava razmatraju se temelji, strukture i alati koji gradovima mogu pomoći da ljudska prava uključe u svoj rad na cjelovit i održiv način. Njime se objedinjuju potrebni elementi koji se mogu primijeniti na fleksibilan način i prilagoditi lokalnom kontekstu i resursima grada. Alatima se podupiru strukture, kojima se temelji – prava i načela – ugrađuju u rad grada.

Okvir u kratkim crtama

Temelji - Obveze grada u pogledu ljudskih prava

 • Grad se obvezuje na poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava i sloboda iz Povelje EU-a o temeljnim pravima i prava EU-a
 • Grad se obvezuje na zaštitu, poštovanje i ispunjavanje međunarodnih standarda u području ljudskih prava
 • Grad se obvezuje na ostvarenje UN-ovih ciljeva održivog razvoja i Programa održivog razvoja do 2030.
 • Grad se obvezuje na pružanje doprinosa međunarodnim mehanizmima praćenja

Strukture - Mehanizmi i postupci za pomoć pri uključivanju ljudskih prava u svakodnevni rad

 • Donošenje deklaracije kojom se potvrđuje obveza grada u pogledu poštovanja ljudskih prava
 • Imenovanje izabranog predstavnika za ljudska prava
 • Osnivanje ureda ili odjela za ljudska prava
 • Osnivanje savjetodavnog participativnog vijeća za ljudska prava
 • Osnivanje ureda za borbu protiv diskriminacije ili lokalnog pravobranitelja
 • Podnošenje godišnjeg izvješća o ljudskim pravima u gradu
 • Suradnja i razvoj partnerstava s nacionalnim i međunarodnim tijelima za ljudska prava te tijelima EU-a

Alati - Metode i resursi za potporu radu u području ljudskih prava

 • Uključivanje ljudskih prava u rad i aktivnosti grada
 • Primjena pristupa koji se temelji na ljudskim pravima u svim gradskim aktivnostima
 • Razvoj znanja putem osposobljavanja i obrazovanja o ljudskim pravima
 • Uzimanje ljudskih prava u obzir u postupcima izrade proračuna i javne nabave
 • Uspostava i provedba lokalnog akcijskog plana za ljudska prava
 • Provjera usklađenosti lokalnih odluka s ljudskim pravima
 • RPraćenje i ocjenjivanje rada grada na participativan način
 • Podizanje razine osviještenosti o ljudskim pravima
 • Transnacionalna suradnja i doprinos istorazinskoj razmjeni i uzajamnom učenju između gradova u području ljudskih prava