21
March
2018
New language versions: Czech, Dutch and Hungarian
06 July 2020

Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu – Izdanje iz 2018

U skladu s europskim antidiskriminacijskim pravom, kako je utemeljeno direktivama EU‑a
o suzbijanju diskriminacije te člankom 14. i Protokolom br. 12. Europske konvencije o ljudskim
pravima, zabranjuje se diskriminacija u nizu različitih okolnosti i na temelju različitih osnova. U ovom
se priručniku razmatra europsko antidiskriminacijsko pravo koje proizlazi iz tih dvaju izvora kao
komplementarnih sustava, pri čemu se naizmjenično poziva na njih ako se oni podudaraju odnosno
ističu se razlike između tih izvora ako one postoje.
Pregled

Priručnik sadržava i upućivanja na druge instrumente Vijeća Europe, posebno Europsku socijalnu povelju, te na odgovarajuće instrumente Ujedinjenih naroda. S obzirom na opsežnu sudsku praksu koju su u području diskriminacije utvrdili Europski sud za ljudska prava i Sud Europske unije, čini se korisnim na pristupačan način predstaviti priručnik namijenjen pravnim stručnjacima, odnosno sucima, tužiteljima, odvjetnicima i službenicima tijela kaznenog progona, u državama članicama EU‑a i Vijeća Europe i šire.