21
March
2018

Kézikönyv az európai megkülönböztetésmentességi jogról. 2018. évi kiadás

Az európai megkülönböztetésmentességi jog, amelyet elsősorban a megkülönböztetésmentességről szóló uniós irányelvek, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) 14. cikke és 12. jegyzőkönyve alkot, különféle összefüggésekben tiltja a különböző okok alapján történő megkülönböztetést. Ez a kézikönyv az ebből a két, egymást kiegészítő rendszerként működő forrásból származó európai megkülönböztetésmentességi jogot vizsgálja meg; ennek során átfedések esetén rámutat felcserélhetőségükre, ugyanakkor felhívja a figyelmet az esetenként előforduló különbségekre is.

A kézikönyv az Európa Tanács más okmányaira is hivatkozik, elsődlegesen az Európai Szociális Chartára és az ENSZ vonatkozó okmányaira. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága által a megkülönböztetésmentesség terén kialakított impresszív esetjogi corpus birtokában hasznosnak tűnt egy olyan kézikönyv összeállítása, amely az EU és az Európa Tanács tagállamaiban és azokon kívül működő jogi szakembereknek, például bíráknak, ügyészeknek és ügyvédeknek, illetve a bűnüldöző szervek tisztviselőinek szól.

Tartalomjegyzék

  1. Bevezetés az európai megkülönböztetésmentességi jogba: kontextus, kialakulás és fő elvek
  2. A hátrányos megkülönböztetés kategóriái
  3. A kedvezőtlenebb bánásmód igazolhatósága az uniós megkülönböztetésmentességi jog szerint
  4. Kiválasztott védelmi területek
  5. Védett tulajdonságok
  6. Eljárási kérdések a megkülönböztetésmentességi jogban