Publication date: 21 March 2018 Now available in Slovenian 02 September 2021

Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu – Izdaja iz leta 2018

Evropsko protidiskriminacijsko pravo, kot ga določajo zlasti protidiskriminacijske direktive Evropske unije, člen 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah in 12. Protokol k tej konvenciji, prepoveduje diskriminacijo na različnih področjih in zaradi različnih razlogov. Ta priročnik pojasnjuje evropsko protidiskriminacijsko pravo, kot izhaja iz navedenih dveh komplementarnih sistemov. Izmenjuje navaja področja, kjer se ureditvi vsebinsko prekrivata, in izpostavlja razlike med njima.

Pregled

Vsebuje tudi informacije o določbah, ki izhajajo iz drugih instrumentov Sveta Evrope, zlasti Evropske socialne listine, in iz instrumentov Združenih narodov. Ob obsežni sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije na področju nediskriminacije je koristno predstaviti pregleden priročnik za pravne strokovnjake in strokovnjakinje, kot so sodniki in sodnice, tožilci in tožilke, odvetniki in odvetnice ter drugi zaposleni pravosodju v državah članicah Evropske unije ter Sveta Evrope in v drugih državah.

Contents

  1. Introduction to European non-discrimination law: context, evolution and key principles
  2. Discrimination categories
  3. Justification for less favourable treatment under European nondiscrimination law
  4. Selected areas of protection
  5. Protected grounds
  6. Procedural issues in non-discrimination law

Related