21
March
2018
Now available in Slovenian
02 September 2021

Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu – Izdaja iz leta 2018

Evropsko protidiskriminacijsko pravo, kot ga določajo zlasti protidiskriminacijske direktive Evropske
unije, člen 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah in 12. Protokol k tej konvenciji, prepoveduje
diskriminacijo na različnih področjih in zaradi različnih razlogov. Ta priročnik pojasnjuje evropsko
protidiskriminacijsko pravo, kot izhaja iz navedenih dveh komplementarnih sistemov. Izmenjuje
navaja področja, kjer se ureditvi vsebinsko prekrivata, in izpostavlja razlike med njima.

Vsebuje tudi informacije o določbah, ki izhajajo iz drugih instrumentov Sveta Evrope, zlasti Evropske socialne listine, in iz instrumentov Združenih narodov. Ob obsežni sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije na področju nediskriminacije je koristno predstaviti pregleden priročnik za pravne strokovnjake in strokovnjakinje, kot so sodniki in sodnice, tožilci in tožilke, odvetniki in odvetnice ter drugi zaposleni pravosodju v državah članicah Evropske unije ter Sveta Evrope in v drugih državah. FRA