21
March
2018

Příručka evropského antidiskriminačního práva. Vydání 2018

Evropské antidiskriminační právo, které tvoří směrnice EU o zákazu diskriminace a článek 14 a protokol č. 12 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zakazuje diskriminaci v celé řadě situací a z celé řady důvodů. Tato příručka zkoumá evropské antidiskriminační právo vycházející z uvedených dvou zdrojů jako vzájemně se doplňující systémy, využívá jejich vzájemné zaměnitelnosti v míře, v jaké se tyto systémy překrývají, a upozorňuje na jejich rozdíly, pokud existují.

Obsahuje rovněž odkazy na jiné nástroje Rady Evropy, zejména na Evropskou sociální chartu, jakož i na příslušné nástroje Organizace spojených národů. S ohledem na působivý soubor judikatury, který je výsledkem práce Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie v oblasti zákazu diskriminace, se zdálo užitečné přístupnou formou představit příručku určenou právníkům, např. soudcům, státním zástupcům a právním odborníkům a pracovníkům donucovacích orgánů v členských státech Evropské unie a Rady Evropy a dalším uživatelům.

Obsah

  1. Úvod do evropského antidiskriminačního práva: souvislosti, vývoj a hlavní principy
  2. Kategorie diskriminace
  3. Odůvodnění méně příznivého zacházení podle evropského antidiskriminačního práva
  4. Vybrané oblasti ochrany
  5. Chráněné důvody 
  6. Procesní otázky týkající se antidiskriminačního práva