25
May
2018
New language versions - Dutch and Slovak
20 May 2021

Příručka evropského práva v oblasti ochrany osobních údajů - Vydání z roku 2018

Rychlý vývoj informací a komunikačních technologií zdůrazňuje rostoucí potřebu spolehlivé ochrany osobních
údajů – práva, jež zaručují jak nástroje Evropské unie (EU), tak nástroje Rady Evropy (RE). Ochrana tohoto
důležitého práva přináší nové a významné výzvy, jelikož technologický pokrok rozšiřuje hranice oblastí, jako
je dozor, odposlouchávání komunikací a uchovávání údajů. Tato příručka je určena k tomu, aby právníky,
kteří se nespecializují na oblast ochrany údajů, s touto oblastí práva seznámila. Poskytuje přehled platných
právních rámců EU a RE. Vysvětluje rovněž klíčovou judikaturu, shrnuje hlavní rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva i Soudního dvora Evropské unie. Kromě toho představuje hypotetické scénáře, které slouží
jako praktické ilustrace rozmanitých problémů, s nimiž se v tomto neustále se měnícím oboru potýkáme.

The handbook provides an overview of the EU’s and the CoE’s applicable legal frameworks. It also explains key case law, summarising major rulings of both the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. In addition, it presents hypothetical scenarios that serve as practical illustrations of the diverse issues encountered in this ever-evolving field.

Other language versions available: