Publication date: 25 May 2018 New language versions - Dutch and Slovak 20 May 2021

Příručka evropského práva v oblasti ochrany osobních údajů - Vydání z roku 2018

Rychlý vývoj informací a komunikačních technologií zdůrazňuje rostoucí potřebu spolehlivé ochrany osobních údajů – práva, jež zaručují jak nástroje Evropské unie (EU), tak nástroje Rady Evropy (RE). Ochrana tohoto důležitého práva přináší nové a významné výzvy, jelikož technologický pokrok rozšiřuje hranice oblastí, jako je dozor, odposlouchávání komunikací a uchovávání údajů. Tato příručka je určena k tomu, aby právníky, kteří se nespecializují na oblast ochrany údajů, s touto oblastí práva seznámila. Poskytuje přehled platných právních rámců EU a RE. Vysvětluje rovněž klíčovou judikaturu, shrnuje hlavní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva i Soudního dvora Evropské unie. Kromě toho představuje hypotetické scénáře, které slouží jako praktické ilustrace rozmanitých problémů, s nimiž se v tomto neustále se měnícím oboru potýkáme.

Přehled

V této příručce se nastiňují právní normy týkající se ochrany osobních údajů, které stanovila Evropská unie (EU) a Rada Evropy (RE). Je koncipována tak, aby pomohla odborným pracovníkům, kteří se nespecializují na oblast ochrany údajů, včetně advokátů, soudců a jiných právnických povolání, jakož i osobám, které pracují pro jiné subjekty, například nevládní organizace (NGO), které mohou být nuceny se vypořádat s právními otázkami souvisejícími s ochranou údajů.

Related