25
May
2018
Latvian version now available
13 April 2022

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter - 2018 års upplaga

Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har gjort att det mer akut behövs ett ordentligt skydd av personuppgifter, en rättighet som garanteras av instrument från både Europeiska unionen (EU) och Europarådet. Att slå vakt om denna betydelsefulla rättighet medför nya och markanta utmaningar, då de tekniska framstegen bryter in på områden som övervakning, avlyssning av kommunikation och datalagring. Den här handboken är utformad för att jurister som inte är specialiserade på dataskydd ska kunna bekanta sig med detta framväxande område inom juridiken.
Översikt

Här ges en översikt av EU:s och Europarådets tillämpliga rättsliga ramar. Här förklaras också viktig rättspraxis och det ges sammanfattningar av betydelsefulla avgöranden från såväl Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Dessutom presenteras hypotetiska scenarier som fungerar som praktiska illustrationer av de olika problem man kan påträffa på det här området, som utvecklas hela tiden.