Publication date: 25 May 2018 New language versions - EL, BG 11 December 2019

Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wersja z 2018 r.

Szybki rozwój technologii informacyjnych skutkuje rosnącą potrzebą skutecznej ochrony danych osobowych – prawa zagwarantowanego w aktach prawnych zarówno Unii Europejskiej (UE), jak i Rady Europy (RE). Postęp technologiczny przesuwa na przykład granice nadzoru, przechwytywania łączności i przechowywania danych, co stanowi poważne wyzwanie w kontekście zapewnienia możliwości egzekwowania tego ważnego prawa. Niniejszy podręcznik ma stanowić wprowadzenie do tej powstającej dziedziny prawa dla prawników praktyków, którzy nie specjalizują się w ochronie danych. Zawiera on ogólny przegląd obowiązujących ram prawnych UE i RE.

Overview

Wyjaśniono w nim najważniejsze orzecznictwo, streszczając istotne orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oprócz tego w podręczniku
przedstawiono hipotetyczne scenariusze, które służą jako praktyczne przykłady rozmaitych wyzwań, z jakimi
przychodzi się borykać w tej stale rozwijającej się dziedzinie.

Related