Publication date: 25 May 2018 New language version - Romanian 30 July 2020

Manual de legislație europeană privind protecția datelor. Ediția 2018

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației a exacerbat nevoia de protecție solidă a datelor cu caracter personal – un drept garantat atât de instrumentele Uniunii Europene (UE), cât și de instrumentele Consiliului Europei. Protejarea acestui drept important implică provocări noi și semnificative, pe măsură ce progresele tehnologice extind frontierele unor domenii precum supravegherea, interceptarea comunicațiilor și stocarea datelor. Prezentul manual este conceput pentru a familiariza practicienii în domeniul dreptului nespecializați în domeniul protecției datelor cu acest domeniu de drept emergent.

Prezentare generală

Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra cadrelor juridice ale UE și Consiliului Europei în vigoare. Manualul explică jurisprudența fundamentală în domeniu, prezentând succint atât hotărârile majore ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, cât și pe cele ale Curții Europene a Drepturilor Omului. În plus, prezintă scenarii ipotetice care servesc drept ilustrații practice ale diferitelor probleme întâlnite în acest domeniu în continuă evoluție.

Related