5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Ghid privind prevenirea utilizării ilegale a profilurilor în prezent și în viitor

Prezentul ghid explică ce este crearea de profiluri, cadrele juridice care o reglementează și motivele pentru care utilizarea profilurilor în mod legal este necesară pentru respectarea drepturilor fundamentale și, totodată, esențială pentru eficiența activității polițienești și de gestionare a frontierelor. De asemenea, ghidul oferă îndrumări practice care să ajute la evitarea situațiilor în care utilizarea profilurilor în cadrul operațiunilor poliției și ale autorităților de gestionare a frontierelor este ilegală.
Prezentare generală

Evoluțiile tehnologice au determinat intensificarea utilizării profilurilor într-o gamă largă de contexte, iar utilizarea instrumentelor bazate pe profiluri pentru a sprijini activitatea autorităților de aplicare a legii și de gestionare a frontierelor beneficiază în ultima perioadă de o atenție sporită din partea statelor membre ale UE. Profilurile sunt utilizate în mod legitim pentru prevenirea, anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor, precum și pentru prevenirea și depistarea imigrației ilegale. În schimb, utilizarea ilegală a profilurilor poate submina încrederea în autorități și poate stigmatiza anumite comunități.

Sinteza aspectelor principale