5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Opas lainvastaisen profiloinnin estämiseen nyt ja tulevaisuudessa

Tässä oppaassa selitetään, mitä profilointi on ja millä oikeudellisilla kehyksillä profilointia säännellään. Siinä myös osoitetaan, miksi profiloinnin tekeminen lainmukaisesti on sekä välttämätöntä perusoikeuksien noudattamiseksi että ratkaisevan tärkeää tehokkaan poliisitoiminnan ja rajaturvallisuuden varmistamiseksi. Oppaassa annetaan käytännön ohjeita siitä, miten laitonta profilointia voidaan välttää poliisi- ja rajaturvallisuustoimissa.
Yleiskatsaus

Teknologian kehitys on lisännyt profiloinnin käyttöä useissa eri yhteyksissä, ja EU:n jäsenvaltiot ovat viime aikoina kiinnittäneet entistä enemmän huomiota profilointityökalujen käyttöön lainvalvonnasta ja rajaturvallisuudesta vastaavien virkamiesten työn tukena. Profilointia käytetään oikeutetusti rikosten ennalta estämiseen ja tutkimiseen ja niistä syyttämiseen sekä laittoman muuttoliikkeen estämiseen ja havaitsemiseen. Laiton profilointi voi kuitenkin heikentää viranomaisia kohtaan tunnettua luottamusta ja leimata tiettyjä yhteisöjä.

Yhteenveto keskeisistä kohdista