5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Vodič za sprečavanje nezakonite izrade profila danas i u budućnosti

U ovom se vodiču objašnjava što je izrada profila, opisuju pravni okviri kojima se ona uređuje i objašnjava zašto je zakonita izrada profila nužna da bi se poštovala temeljna prava, ali i ključna za djelotvoran rad policije i upravljanje granicama. Vodič sadržava i praktične smjernice o tome kako izbjeći nezakonitu izradu profila u policijskim operacijama i operacijama upravljanja granicama.
Pregled

Tehnološki razvoj potaknuo je povećanu uporabu izrade profila u različitim kontekstima, a države članice EU-a posljednjih godina pridaju veću pozornost uporabi alata za izradu profila kao potpore radu službenika za izvršavanje zakonodavstva i upravljanje granicama. Izrada profila često se zakonito upotrebljava u svrhu sprečavanja, istrage i progona kaznenih djela te sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja. Međutim, nezakonitom izradom profila može se narušiti povjerenje u tijela i stigmatizirati određene zajednice.

Summary of main points