5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Preprečevanje nezakonitega profiliranja danes in v prihodnosti: priročnik

V tem priročniku je pojasnjeno, kaj je profiliranje, kateri pravni okviri ga urejajo ter zakaj je zakonitost profiliranja potrebna zaradi spoštovanja temeljnih pravic ter ključna za učinkovito policijsko delo in upravljanje meja. Priročnik vsebuje tudi praktične smernice o tem, kako se izogniti nezakonitemu profiliranju pri policijskih operacijah in operacijah upravljanja meja.
Pregled

Zaradi tehnološkega razvoja se profiliranje vse bolj uporablja na najrazličnejših področjih, države članice EU pa so nedavno namenile več pozornosti uporabi orodij za profiliranje za podporo delu uradnikov organov kazenskega pregona in organov za upravljanje meja. Profiliranje se zakonito uporablja za preprečevanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj ter za preprečevanje in odkrivanje nezakonitega priseljevanja. Nezakonito profiliranje pa lahko ogrozi zaupanje v organe in povzroči stigmatizacijo nekaterih skupnosti.

Povzetek glavnih točk