5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Seadusliku aluseta profiilide koostamise tõkestamine nüüd ja tulevikus: juhend

Käesolevas juhendis selgitatakse, mida profiilide koostamine endast kujutab, milliste õigusaktidega seda reguleeritakse ning miks on nii profiilide koostamise seaduslikkus põhiõiguste tagamiseks kui ka politseitegevuse ja piirihalduse tõhus toimimine olulised. Juhendis antakse ka praktilisi soovitusi selle kohta, kuidas vältida politsei- ja piirivalvetoimingutes ebaseaduslikku profiilide koostamist.
Ülevaade

Tehnoloogia areng on kaasa toonud profiilide koostamise laialdasema kasutamise paljudes valdkondades ning ELi liikmesriigid on viimasel ajal pööranud suuremat tähelepanu profiilianalüüsi vahendite kasutamisele õiguskaitse- ja piirihaldusametnike töö toetamiseks. Profiilide koostamist kasutatakse seaduslikult selleks, et ennetada, uurida ja menetleda õiguserikkumisi ning samuti et ennetada ja tuvastada ebaseaduslikku sisserännet. Ebaseaduslik profiilide koostamine võib aga vähendada usaldust ametiasutuste vastu ja häbimärgistada teatavaid kogukondi.

Juhendi põhipunktide kokkuvõte