5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Forebyggelse af ulovlig profilering i dag og i fremtiden: en vejledning

I denne vejledning forklares, hvad der forstås ved profilering, de retlige rammer, der regulerer profilering, og hvorfor det er både nødvendigt at foretage profilering lovligt for at overholde de grundlæggende rettigheder og afgørende for et effektivt politiarbejde og en effektiv grænseforvaltning. Vejledningen indeholder også praktiske retningslinjer om, hvordan ulovlig profilering kan undgås i forbindelse med politi- og grænseforvaltningsoperationer.
Oversigt

Den teknologiske udvikling har udløst en øget brug af profilering i en lang række sammenhænge, og brugen af profileringsværktøjer til at understøtte retshåndhævelses- og grænseforvaltningspersonales arbejde er på det seneste blevet fulgt med større opmærksomhed fra EU-medlemsstaternes side. Profilering bruges legitimt til at forebygge, efterforske og retsforfølge strafbare handlinger samt til at forhindre og afsløre ulovlig indvandring. Men ulovlig profilering kan undergrave tilliden til myndighederne og stigmatisere visse samfundsgrupper.

Sammenfatning af de vigtigste punkter