5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Neteisėto profiliavimo prevencija dabar ir ateityje. Vadovas

Šiame vadove paaiškinama, kas yra profiliavimas, kokios teisinės sistemos jį reglamentuoja ir kodėl teisėtai vykdyti profiliavimą yra būtina siekiant užtikrinti pagrindines teises ir ypač veiksmingą viešąją tvarką bei sienų valdymą. Vadove pateikiama ir praktinių patarimų, kaip išvengti neteisėto profiliavimo vykdant policijos ir sienų valdymo operacijas.
Apžvalga

Dėl technologinių pokyčių profiliavimas vis dažniau taikomas įvairiomis aplinkybėmis, ir pastaruoju metu profiliavimo priemonių naudojimas teisėsaugos ir sienų valdymo pareigūnų darbe sulaukė didesnio ES valstybių narių dėmesio. Profiliavimas teisėtai taikomas siekiant užkirsti kelią nusikalstamai veikai, ją tirti ir traukti baudžiamojon atsakomybėn nusikalstamą veiką įvykdžiusius asmenis, taip pat išvengti neteisėtos migracijos ir nustatyti jos atvejus. Tačiau neteisėtas profiliavimas gali sumenkinti pasitikėjimą valdžios institucijomis ir stigmatizuoti tam tikras bendruomenes.

Pagrindinių punktų santrauka