Publication date: 29 January 2021

Kaip užtikrinti teisingą ateitį. Dirbtinis intelektas ir pagrindinės teisės - Santrauka

FRA ataskaitoje apie dirbtinį intelektą ir pagrindines teises pateikiama konkrečių pavyzdžių, kaip ES įmonės ir viešojo administravimo institucijos naudoja arba bando naudoti DI. Dėmesys sutelkiamas į keturias pagrindines sritis – socialines išmokas, prognozėmis grindžiamą viešosios tvarkos palaikymą, sveikatos priežiūros paslaugas ir tikslinę reklamą. Ataskaitoje aptariamas galimas poveikis pagrindinėms teisėms ir analizuojama, kaip naudojant arba plėtojant DI sistemas į tokias teises atsižvelgiama.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Apžvalga

Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA ataskaitos įžvalgos. ES ir nacionaliniai politikos formuotojai gali jomis remtis imdamiesi reguliavimo priemonių ir siekdami užtikrinti, kad naudojant DI įrankius būtų gerbiamos žmogaus ir pagrindinės teisės.

Related