29
January
2021

Naprawić przyszłość. Sztuczna inteligencja a prawa podstawowe - Podsumowanie

W sprawozdaniu FRA na temat sztucznej inteligencji i praw podstawowych przedstawiono konkretne przykłady tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa i administracje publiczne w UE wykorzystują lub próbują wykorzystywać sztuczną inteligencję. W sprawozdaniu skoncentrowano się na czterech podstawowych obszarach – świadczenia socjalne, prognozowanie kryminologiczne, usługi zdrowotne i reklamy ukierunkowane. W sprawozdaniu omówiono potencjalne skutki dla praw podstawowych i przeanalizowano, w jaki sposób prawa te są uwzględniane przy wykorzystywaniu lub opracowywaniu zastosowań sztucznej inteligencji.
Przegląd

W niniejszym streszczeniu zaprezentowano główne wnioski płynące ze sprawozdania. Mogą one stanowić źródło informacji dla unijnych i krajowych działań politycznych zmierzających do uregulowania kwestii stosowania narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i praw podstawowych.