29
January
2021

Pravilno ravnanje v prihodnje. Umetna inteligenca in temeljne pravice - Povzetek

V poročilu agencije FRA o umetni inteligenci in temeljnih pravicah so navedeni konkretni primeri, kako podjetja in javne uprave v EU uporabljajo umetno inteligenco ali jo poskušajo uporabljati. Osredotoča se na štiri osrednja področja – družbene koristi, napovedno policijsko delo, zdravstvene storitve in ciljno trženje. Poročilo obravnava morebitne posledice za temeljne pravice in analizira, kako se te pravice upoštevajo pri uporabi ali razvoju aplikacij umetne inteligence.
Pregled

V tem povzetku so navedena glavna spoznanja iz poročila. Prispevajo lahko k prizadevanjem EU in držav članic pri oblikovanju politik za ureditev uporabe orodij umetne inteligence v skladu s človekovimi in temeljnimi pravicami.