Publication date: 29 January 2021

Op het juiste pad voor de toekomst. Artificiële intelligentie en de grondrechten - Samenvatting

Het verslag van het FRA over artificiële intelligentie en de grondrechten bevat concrete voorbeelden van de manier waarop ondernemingen en overheidsinstanties in de EU AI gebruiken of proberen te gebruiken. Het verslag richt zich op vier kerngebieden: sociale voorzieningen, voorspellend politiewerk, gezondheidsdiensten en gerichte reclame. In dit verslag komen de mogelijke gevolgen voor de grondrechten aan bod en wordt geanalyseerd hoe rekening wordt gehouden met dergelijke rechten bij het gebruik of de ontwikkeling van AI-toepassingen.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Overzicht

In deze samenvatting worden de belangrijkste inzichten uit het verslag beschreven. Deze kunnen dienen als informatie voor de beleidsvorming op nationaal en EU-niveau ten aanzien van de regulering van het gebruik van AI-hulpmiddelen met inachtneming van de mensenrechten en de grondrechten.

Related