Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

29
January
2021

Tienviittoja tulevaisuuteen. Tekoäly ja perusoikeudet - Tiivistelmä

Euroopan unionin perusoikeusviraston tekoälyä ja perusoikeuksia koskevassa raportissa esitetään konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yritykset ja julkishallinnon yksiköt EU:ssa käyttävät tai yrittävät käyttää tekoälyä. Siinä keskitytään neljään keskeiseen alaan – sosiaalietuuksiin, ennakoivaan poliisitoimintaan, terveyspalveluihin ja kohdennettuun mainontaan. Raportissa käsitellään mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin ja analysoidaan, miten nämä oikeudet otetaan huomioon tekoälysovellusten käytössä tai kehittämisessä.
Yleiskatsaus

Tässä yhteenvedossa esitellään raportin keskeiset havainnot. Ne voivat antaa tietoa EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisille pyrkimyksille säännellä tekoälyyn perustuvien välineiden käyttöä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen.