Publication date: 29 January 2021

Tienviittoja tulevaisuuteen. Tekoäly ja perusoikeudet - Tiivistelmä

Euroopan unionin perusoikeusviraston tekoälyä ja perusoikeuksia koskevassa raportissa esitetään konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yritykset ja julkishallinnon yksiköt EU:ssa käyttävät tai yrittävät käyttää tekoälyä. Siinä keskitytään neljään keskeiseen alaan – sosiaalietuuksiin, ennakoivaan poliisitoimintaan, terveyspalveluihin ja kohdennettuun mainontaan. Raportissa käsitellään mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin ja analysoidaan, miten nämä oikeudet otetaan huomioon tekoälysovellusten käytössä tai kehittämisessä.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Yleiskatsaus

Tässä yhteenvedossa esitellään raportin keskeiset havainnot. Ne voivat antaa tietoa EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisille pyrkimyksille säännellä tekoälyyn perustuvien välineiden käyttöä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen.

Related