25
May
2018
New language version - Finnish
15 September 2021

Käsikirja Euroopan tietosuojaoikeudesta - vuoden 2018 painos

Tieto- ja viestintätekniikoiden nopea kehitys on kasvattanut vankan tietosuojan tarvetta. Tämä oikeus
vahvistetaan sekä Euroopan unionin (EU) että Euroopan neuvoston säädöksissä. Tekniikan kehittymisen
myötä esimerkiksi tarkkailun, telepakkokeinojen ja tietojen säilyttämisen rajat ovat väljentyneet asettaen
uusia ja merkittäviä haasteita tämän tärkeän oikeuden turvaamiselle. Tämän käsikirjan tarkoituksena
on tarjota tietosuojaoikeuteen liittyvää tietoa oikeusalan ammattilaisille, jotka eivät ole erikoistuneet
tähän kehittyvään oikeuden alaan.

The handbook provides an overview of the EU’s and the CoE’s applicable legal frameworks. It also explains key case law, summarising major rulings of both the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. In addition, it presents hypothetical scenarios that serve as practical illustrations of the diverse issues encountered in this ever-evolving field.

Other language versions available: