Publication date: 25 May 2018 New language version - Finnish 15 September 2021

Käsikirja Euroopan tietosuojaoikeudesta - vuoden 2018 painos

Tieto- ja viestintätekniikoiden nopea kehitys on kasvattanut vankan tietosuojan tarvetta. Tämä oikeus vahvistetaan sekä Euroopan unionin (EU) että Euroopan neuvoston säädöksissä. Tekniikan kehittymisen myötä esimerkiksi tarkkailun, telepakkokeinojen ja tietojen säilyttämisen rajat ovat väljentyneet asettaen uusia ja merkittäviä haasteita tämän tärkeän oikeuden turvaamiselle. Tämän käsikirjan tarkoituksena on tarjota tietosuojaoikeuteen liittyvää tietoa oikeusalan ammattilaisille, jotka eivät ole erikoistuneet tähän kehittyvään oikeuden alaan.

Yleiskatsaus

Siinä luodaan yleiskatsaus EU:n ja Euroopan neuvoston sovellettaviin oikeudellisiin kehyksiin. Siinä selitetään myös keskeistä oikeuskäytäntöä, ja tehdään yhteenveto sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen että Euroopan unionin tuomioistuimen tärkeimmistä tuomioista. Lisäksi siinä esitetään kuvitteellisia tilanteita, joissa havainnollistetaan käytännöllisesti tällä jatkuvasti kehittyvällä alalla kohdattavia erilaisia kysymyksiä.

Related