Publication date: 25 May 2018

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat - 2018. aasta väljaanne

Infotehnoloogia hoogne areng on teravdanud vajadust tugeva isikuandmete kaitse järele, sest õigus isikuandmete kaitsele on sätestatud nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Nõukogu õigusaktides. Selle olulise õiguse tagamisel tekib uusi ja olulisi probleeme, sest tehnika areng laiendab selliseid valdkondi nagu seire, side pealtkuulamine ja andmete säilitamine. Käsiraamatu eesmärk on tutvustada andmekaitset kui arenevat õigusvaldkonda juristidele, kes ei ole andmekaitse spetsialistid.

Downloads

Publication date: 24 May 2018

Handbook on European data protection law - 2018 edition (3.97 MB)

Ülevaade

Käsiraamatus on ülevaade kohaldatavatest Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu õigusraamistikest. Olulisi kohtuasju selgitatakse Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendite kokkuvõtetega. Lisaks esitatakse hüpoteetilisi stsenaariume, mis illustreerivad selles pidevalt arenevas valdkonnas tekkida võivaid probleeme.

Related