25
May
2018
New language versions - Danish, Lithuanian, Slovenian
10 November 2021

Priročnik o evropskem pravu varstva osebnih podatkov – Izdaja iz leta 2018

Hiter razvoj informacijske tehnologije stopnjuje potrebo po trdnem varstvu osebnih podatkov, kar je pravica,
ki je zaščitena z instrumenti Evropske unije (EU) in Sveta Evrope. Varovanje te pomembne pravice prinaša
nove in pomembne izzive, saj se s tehnološkim napredkom širijo meje področij, kot so nadzor, prestrezanje
komunikacij in shranjevanje podatkov. Ta priročnik je bil oblikovan, da bi delavce v pravni stroki, ki niso
specializirani za varstvo osebnih podatkov, seznanil s tem nastajajočim področjem prava.
Pregled

V njem je na voljo pregled veljavnih pravnih okvirov EU in Sveta Evrope. Vključuje tudi pojasnila ključne sodne prakse ter povzema pomembne odločbe Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Poleg tega so v njem predstavljeni hipotetični scenariji za praktično ponazoritev različnih vprašanj, ki se pojavljajo na tem razvijajočem se področju.