25
May
2018
New language versions - Danish, Lithuanian, Slovenian
10 November 2021

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā – 2018. gada izdevums

Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība ir saasinājusi nepieciešamību pēc stabila personas datu aizsardzības
regulējuma, tiesībām, kuras aizsargā gan Eiropas Savienības (ES), gan Eiropas Padomes (EP) instrumenti.
Šo svarīgo tiesību aizsardzība rada jaunas un būtiskas problēmas, jo tehnoloģiju attīstība paplašina tādu
jomu robežas kā novērošana, sakaru pārtveršana un datu glabāšana. Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai
iepazīstinātu ar šo jauno tiesību jomu praktizējošus juristus, kuri nespecializējas datu aizsardzībā.
Pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ES un EP piemērojamiem tiesiskajiem regulējumiem. Tajā arī skaidrota būtiskā judikatūra, sniedzot kopsavilkumu gan par Eiropas Savienības Tiesas, gan par Eiropas Cilvēktiesību tiesas svarīgākajiem nolēmumiem. Turklāt šeit ir sniegti hipotētiski scenāriji, kas praktiski ilustrē šajā nepārtraukti mainīgajā jomā radušos dažādus jautājumus.