Publication date: 27 June 2014

Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām patvēruma, robežu un imigrācijas jomā

Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECTK) un Eiropas Savienības (ES) tiesībās paredzētais ārvalstnieku tiesību aizsardzības regulējums kļūst arvien nozīmīgāks. ES tiesību akti par patvērumu, robežām un imigrāciju tiek strauji pilnveidoti.

Pārskats

Attiecībā uz ECTK 3., 5., 8. un 13. pantu pastāv plaša Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūra. Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) arvien biežāk tiek lūgta interpretēt ES tiesību normas šajā jomā. Rokasgrāmatas otrajā izdevumā, kas tika atjaunināts līdz pat 2013. gada decembra beigām, ir vienkopus aplūkoti ES tiesību akti un abu Eiropas tiesu judikatūra. Rokasgrāmata ir paredzēta ES un Eiropas Padomes dalībvalstu juristiem, tiesnešiem, prokuroriem, imigrācijas iestāžu darbiniekiem un nevalstiskām organizācijām.

Related