Publication date: 27 June 2014

Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví

Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP) a právní předpisy Evropské unie (EU) poskytují stále důležitější rámec pro ochranu práv cizinců. Právní předpisy EU v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví se rychle rozvíjejí.

Přehled

Podstatná část judikatury Evropského soudního dvora pro lidská práva (ESLP) se týká zejména článků 3, 5, 8 a 13 EÚLP. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) je stále častěji žádán o vyjádření stanoviska ohledně výkladu ustanovení právních předpisů EU v této oblasti. Toto druhé vydání příručky, které bylo aktualizováno až do prosince 2013, představuje srozumitelným způsobem právní předpisy EU a judikaturu obou evropských soudů. Příručka je určena pro právníky, soudce, státní zástupce, imigrační úředníky a nevládní organizace v EU a v členských státech Rady Evropy.

Related