27
June
2014

Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví

Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP) a právní předpisy Evropské unie (EU) poskytují
stále důležitější rámec pro ochranu práv cizinců. Právní předpisy EU v oblasti azylu, hranic
a přistěhovalectví se rychle rozvíjejí.