27
June
2014

Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) és az európai uniós jog egyre fontosabb keretet biztosít a külföldiek jogainak védelméhez. A menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai uniós joganyag gyorsan fejlődik.