Publication date: 27 June 2014

Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštite granica i imigracije

Europska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) i pravo Europske unije (EU) pružaju sve važniji okvir za zaštitu prava stranaca. Zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na azil, granice i imigraciju brzo se razvija.

Pregled

Postoji dojmljiva količina sudske prakse Europskoga suda za ljudska prava koja se posebice odnosi na članke 3., 5., 8. i 13. EKLJP-a. Sud Europske unije sve je češće pozvan očitovati se o tumačenjima odredaba prava EU-a u tome području. Ovo drugo izdanje priručnika, koje je ažurirano krajem prosinca 2013., na pristupačan način predstavlja zakonodavstvo EU-a i korpus sudske prakse dvaju europskih sudova. Namijenjen je pravnim praktičarima, sucima, državnim odvjetnicima, imigracijskim službenicima i nevladinim organizacijama u državama članicama EU-a i Vijeća Europe.

Related