27
June
2014

Príručka o európskom práve v oblasti azylu, hraníc a imigrácie

Dôležitý rámec pre ochranu práv cudzincov naďalej poskytuje Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a právo Európskej únie (EÚ). Právne predpisy EÚ týkajúce sa azylu, hraníc a imigrácie sa rýchlo vyvíjajú.
Prehľad

Značný súbor judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) sa týka najmä článkov 3, 5, 8 a 13 EDĽP. Od Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) sa stále viac požaduje, aby sa vyjadril k výkladu právnych ustanovení EÚ v tejto oblasti. Toto druhé vydanie príručky, ktoré bolo aktualizované na konci decembra 2013, prístupným spôsobom predstavuje právne predpisy EÚ a súbor judikatúry týchto dvoch európskych súdov. Príručka je určená pre odborníkov v oblasti práva, sudcov, prokurátorov, imigračných úradníkov a mimovládne organizácie v členských štátoch EÚ a Rady Európy.