Publication date: 27 June 2014

Turvapaikkaa, rajoja ja maahanmuuttoa koskevan eurooppaoikeuden käsikirja

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (Euroopan ihmisoikeussopimus) ja Euroopan unionin (EU:n) lainsäädäntö sisältää yhä tärkeämmän ulkomaalaisten oikeuksien suojaamista koskevan säännöstön. EU:n lainsäädäntö turvapaikkaoikeudesta, rajoista ja maahanmuutosta kehittyy nopeasti.

Yleiskatsaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on kertynyt runsaasti oikeuskäytäntöä, erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3, 5, 8 ja 13 artiklasta. Euroopan unionin tuomioistuimelta pyydetään yhä useammin lausuntoa unionin oikeuden tämän alan säännösten tulkinnasta. Käsikirjan toisessa painoksessa, jota on päivitetty joulukuun 2013 loppuun saakka, esitetään EU:n lainsäädäntöä ja molempien tuomioistuinten oikeuskäytäntöä helposti saatavilla olevassa muodossa. Se on tarkoitettu EU:ssa ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa toimiville juristeille, tuomareille, maahanmuuttoviranomaisille ja kansalaisjärjestöille.

Related