27
June
2014

Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas

Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK) ir Europos Sąjungos (ES) teisė tampa vis svarbesniu
užsieniečių teisių apsaugos pagrindu. Sparčiai tobulinami ES teisės aktai dėl prieglobsčio, sienų ir
imigracijos.