Publication date: 27 June 2014

Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas

Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK) ir Europos Sąjungos (ES) teisė tampa vis svarbesniu užsieniečių teisių apsaugos pagrindu. Sparčiai tobulinami ES teisės aktai dėl prieglobsčio, sienų ir imigracijos.

Apžvalga

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) turi nemažai praktikos, ypač susijusios su EŽTK 3, 5, 8 ir 13 straipsniais. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vis dažniau prašoma priimti sprendimus dėl ES teisės nuostatų aiškinimo šioje srityje. Šiame antrajame vadovo leidime, kuriame pateikta naujausia informacija iki 2013 m. gruodžio mėn. pabaigos, skaitytojams suprantamai pristatomi ES teisės aktai ir abiejų Europos teismų praktika. Jis skirtas praktikuojantiems teisininkams, teisėjams, prokurorams, imigracijos pareigūnams ir nevyriausybinėms organizacijoms ES ir Europos Tarybos valstybėse narėse.

Related