Publication date: 27 June 2014

Manual de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație

Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul Uniunii Europene oferă un cadru juridic tot mai important pentru protecția drepturilor străinilor. Legislația Uniunii Europene în materie de azil, frontiere și imigrație evoluează cu rapiditate.

Oversigt

În acest context, există un corp considerabil de jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului, în special în ceea ce privește articolele 3, 5, 8 și 13 din Convenția europeană a drepturilor omului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) este din ce în ce mai intens solicitată să se pronunțe în legătură cu interpretarea dispozițiilor de drept al Uniunii Europene în acest domeniu. A doua ediție a manualului, care a fost actualizat în decembrie 2013, oferă o prezentare accesibilă a acestei legislații și a corpului de jurisprudență a două instanțe de judecată europene. Manualul se adresează juriștilor, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor din serviciile de imigrare și organizațiilor neguvernamentale din statele membre ale UE și ale Consiliului Europei.

Related