Publication date: 27 June 2014

Håndbog om europæisk lovgivning vedrørende asyl, grænser og indvandring

Den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions lovgivning udgør en stadig vigtigere ramme for beskyttelsen af udlændinges rettigheder. Den Europæiske Unions lovgivning vedrørende asyl, grænser og indvandring udvikler sig hurtigt.

Oversigt

Der er en imponerende mængde retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende navnlig artikel 3, 5, 8 og 13 i EMRK. Den Europæiske Unions Domstol bliver stadig oftere anmodet om at udtale sig om fortolkningen af bestemmelser i Den Europæiske Unions lovgivning inden for dette område. I denne anden udgave af håndbogen, som er opdateret med udvikling til og med udgangen af december 2013, præsenteres Den Europæiske Unions lovgivning og de to europæiske domstoles retspraksis på en tilgængelig måde. Håndbogen er tiltænkt praktiserende jurister, dommere, anklagere, sagsbehandlere og ikke-statslige organisationer i EU og i Europarådets medlemsstater.

Related