27
June
2014

Håndbog om europæisk lovgivning vedrørende asyl, grænser og indvandring

Den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions lovgivning udgør
en stadig vigtigere ramme for beskyttelsen af udlændinges rettigheder. Den Europæiske Unions
lovgivning vedrørende asyl, grænser og indvandring udvikler sig hurtigt.