27
June
2014

Priročnik o evropski zakonodaji v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem

Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) in pravo Evropske unije (EU) zagotavljata vse pomembnejši okvir za varstvo pravic tujcev. Zakonodaja EU v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem se hitro razvija.