Publication date: 27 June 2014

Priročnik o evropski zakonodaji v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem

Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) in pravo Evropske unije (EU) zagotavljata vse pomembnejši okvir za varstvo pravic tujcev. Zakonodaja EU v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem se hitro razvija.

Pregled

Obsežna sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) se nanaša zlasti na člene 3, 5, 8 in 13 EKČP. Sodišče Evropske unije (Sodišče EU) je vse pogosteje pozvano, naj se izreče o razlagi določb prava EU na tem področju. V drugi izdaji tega priročnika, ki je bila posodobljena do konca decembra 2013, sta zakonodaja EU in sodna praksa obeh evropskih sodišč predstavljeni na dostopen način. Priročnik je namenjen delavcem v pravni stroki, sodnikom, tožilcem, uradnikom za priseljevanje in nevladnim organizacijam v državah članicah EU in Sveta Evrope.

Related