27
June
2014

Handboek Europees recht op het gebied van asiel, grenzen en immigratie

Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de wetgeving van de Europese Unie (EU) verschaffen een regelgevingskader dat steeds belangrijker wordt bij de bescherming van de rechten van vreemdelingen. De EU-wetgeving op het gebied van asiel, grenzen en immigratie ontwikkelt zich snel.