Publication date: 27 June 2014

Handboek Europees recht op het gebied van asiel, grenzen en immigratie

Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de wetgeving van de Europese Unie (EU) verschaffen een regelgevingskader dat steeds belangrijker wordt bij de bescherming van de rechten van vreemdelingen. De EU-wetgeving op het gebied van asiel, grenzen en immigratie ontwikkelt zich snel.

Overzicht

Er is zeer veel jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) beschikbaar, vooral met betrekking tot de artikelen 3, 5, 8 en 13 van het EVRM. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) wordt steeds vaker verzocht om zich uit te spreken over de interpretatie van de bepalingen in het EU-recht op dit gebied. In deze tweede editie van het handboek, dat is bijgewerkt op grond van de ontwikkelingen tot en met eind december 2013, worden de EU-wetgeving en de jurisprudentie van de beide Europese hoven op toegankelijke wijze gepresenteerd. Het is bedoeld voor juristen, rechters, officieren van justitie, migratieambtenaren en niet-gouvernementele organisaties binnen de EU en de lidstaten van de Raad van Europa.

Related