25
May
2018
New language versions - Danish, Lithuanian, Slovenian
10 November 2021

Håndbog om europæisk databeskyttelseslovgivning. 2018-udgave

Den hurtige udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi fremhæver det øgede behov for
solid beskyttelse af personoplysninger – en ret, der er sikret ved både EU’s og Europarådets instrumenter.
Beskyttelse af denne vigtige rettighed indebærer nye og væsentlige udfordringer, da teknologiske fremskridt
udvider mulighederne for f.eks. overvågning, opfangelse af kommunikation og lagring af data. Denne håndbog
har til formål at give jurister, som ikke er specialister inden for databeskyttelse, kendskab til dette nye
juridiske område.
Oversigt

Den giver en oversigt over EU’s og Europarådets gældende retlige rammer. Den forklarer vigtig retspraksis og opsummerer vigtige afgørelser truffet af både EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Derudover fremfører den hypotetiske scenarier, der fungerer som praktiske illustrationer af de forskellige problemer, som opstår inden for dette område, der er under konstant udvikling.