25
May
2018
11 December 2019

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните - Издание 2018 г.

Бързото развитие на информационните технологии изостря необходимостта от стабилна защита на личните данни, правото на която е гарантирано както от актовете на Европейския съюз (ЕС), така и от тези на Съвета на Европа (СЕ). Гарантирането на това важно право поражда нови и значителни предизвикателства, тъй като технологичният напредък разширява границите на такива области, като наблюдението, прихващането на комуникациите и съхранението на данните. Настоящият наръчник е предназначен да запознае практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на защитата на данните, с тази нововъзникваща област на правото.

Той предоставя преглед на приложимите правни рамки на ЕС и на Съвета на Европа. В наръчника също така е обяснена ключова съдебна практика, като са представени обобщено най-важните решения на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Освен това в него са представени хипотетични сценарии, които служат като практически примери за разнообразните проблеми, срещани в тази постоянно развиваща се област.